ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

Komunikacja z Akcjonariuszami » Informacje na temat CHZ ARS POLONA S.A.

Informacje na temat CHZ ARS POLONA S.A.

Dane Spółki CHZ ARS POLONA S.A.


Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

Adres siedziby spółki: 03-933 Warszawa, ul. Obrońców 25

NIP: 525-17-00-016

Regon: 010852882

KRS: 43860, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego: 447150 PLN.

Wysokość kapitału wpłaconego: 447150 PLN.

szukaj
Panel klienta

Użytkownik: 
 
 
Hasło:  
 

Zaloguj się

CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10