ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

Książki » Książki polskie » Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Zapraszamy do zakupu publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury.


W ciągu dwudziestu lat działalności MCK wydało 180 publikacji, a obecna oferta wydawnicza obejmuje 150 tytułów. Znalazły się w nich teksty około tysiąca autorów reprezentujących wszystkie kontynenty. Wielokrotnie nagradzane za swoją wysoką jakość edytorską książki MCK (m.in. w konkursach EDYCJA czy Najpiękniejsze Książki Roku) stanowią wizytówkę instytucji. MCK wydaje albumy towarzyszące wystawom, prace naukowe z zakresu dziedzictwa (m.in. seria Biblioteka Europy Środka), publikacje pokonferencyjne, a także eseistykę. Szczególne miejsce wśród wydawnictw zajmuje wydawana od 1993 roku seria poświęcona badaniom nad sztuką i dziedzictwem ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

 

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków


Dom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930,


Cena: 82.00 zł

zamów

Dom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930

Praca zbiorowa, Tematyka: Sztuka - albumy, Data wydania: 2010, Format: 27,5 × 24 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 296

Album zawiera niemal 200 zdjęć przedmiotów powstałych na przełomie XIX i XX wieku. W tym okresie w Czechach i na Morawach działali wielcy mecenasi i koneserzy sztuki. Dzięki ich pasji zostały stworzone niezwykle cenne kolekcje będące obecnie w rękach prywatnych lub wchodzące w skład zbiorów czeskich muzeów. W katalogu można podziwiać m.in. obrazy i rysunki Alfonsa Muchy, Frantiska Kupki, Josefa Váchala, Emila Filli; secesyjne szkło i rzeźbę; kubistyczne meble Pavla Janáka; słynne „thonety” – gięte krzesła, fotele, kanapy; modele i rysunki architektoniczne Dušana Jurkoviča, Josefa Hoffmanna, Lubomíra Šlapety. Pięknym ilustracjom towarzyszą teksty specjalistów – Davida Vody, Pavla Zatloukala i Aloisa Woldana – poświęcone kulturze i sztuce tamtego okresu. Wersja polsko-angielska


My i oni. Zawiła historia odmienności,


Cena: 82.00 zł

zamów

My i oni. Zawiła historia odmienności

Praca zbiorowa, Tematyka: Sztuka – albumy, Format: 27,5 x 24 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 252 s., Wersja: polsko-angielska, ISBN 978-83-89273-81-9, Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011, cena zawiera VAT 5%


Album towarzyszący wystawie „My i Oni. Zawiła historia odmienności” to prawdziwe skarbnica historycznych przedstawień Obcego w grafice. Te odmienne pod różnymi względami istoty zostały ukazane w czterech działach – Persona, Dziwo, Bohater i Wróg. Eksponowane grafiki (autorstwa takich artystów jak Martin Schongauer, Albrecht Dürer czy Lucas van Leyden) przedstawiają zarówno wszelkiej maści anomalie (z opracowań medycznych), inne rasy ludzkie tak obce dla Europejczyka z przełomu XV i XVI wieku oraz mitologiczne, często niebezpieczne i demoniczne stwory. Ponad stu grafikom towarzyszą obszerne opisy przybliżające ich historię i tematykę. Katalog został opatrzony także tekstami specjalistów z różnorodnych dziedzin – Bronisława Maja, Anny Olszewskiej, Andrzeja Rabendy i Andrzeja Szczeklika.

Katalog kontynuuje cykl prezentujący najcenniejsze zbiory graficzne Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.


W stronę nowej wielokulturowości,


Cena: 32.00 zł

zamów

W stronę nowej wielokulturowości

Praca zbiorowa; Joanna Sanetra-Szeliga, Robert Kusek (red.), Tematyka: Dialog międzykulturowy, Data wydania: 2010, Format: 20 × 22 cm, Oprawa: miękka, Objętość: 256, ISBN: 978-83-89273-75-8

Książka to portret współczesnej Rzeczypospolitej widzianej z perspektywy dzisiejszych „innych”. To opowieść o tych, których (nie) obecność warunkuje istnienie dialogu międzykulturowego w naszym kraju. Publikacja zaprasza czytelników do dyskusji o tym, co znaczy być osobą otwartą na wielokulturowość, co znaczy być współczesnym Polakiem. Jej lektura to także ćwiczenie z tolerancji, przygotowujące do funkcjonowania w zróżnicowanym etnicznie, religijnie, światopoglądowo i tożsamościowo świecie. W najnowszej publikacji Fundacji im. Anny Lindh można przeczytać teksty takich autorów jak Selim Chazbijewicza, Jerzy Jedlicki, Anna Frątczak, Czesław Robotyki, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Stanisław Obirek, Tomasz Stefaniuk, Leszek Szaruga, Grzegorz Bińczycki. Wersja polsko-angielska


Transmigracje. Mysłowski, Puntos,


Cena: 42.00 zł

zamów

Transmigracje. Mysłowski, Puntos

Praca zbiorowa, Tematyka: Sztuka - albumy, Data wydania: 2011, Format: 27 x 24 cm, Oprawa: miękka, Objętość: 128, ISBN: 978-83-89273-80-2

Katalog konfrontuje dzieła dwóch artystów współczesnych, Tadeusza Mysłowskiego i Janiego Konstantinovskiego Puntosa, których doświadczenie życiowe i twórcze wpisuje się w kwestię transmigracji – rozpatrywanej jako złożony i dynamiczny proces zarówno kreacji dzieła, jak i kształtowania się tożsamości twórcy. Publikacja zawiera zdjęcia niezwykłych instalacji Puntosa i przypominających rzeźby Krzesło Tronów Mysłowskiego, a także wielu innych ciekawych dzieł. Wersja polsko-angielska


Obecność. Fotografie Lwowa Ihora Kruta,


Cena: 24.00 zł

zamów

Obecność. Fotografie Lwowa Ihora Kruta

Praca zbiorowa, Tematyka: Sztuka - albumy, Data wydania: 2010, Format: 285 x 180 cm, Oprawa: miękka, Objętość: 56, ISBN: 978-83-89273-78-9

Katalog zawiera prace ukraińskiego twórcy Ihora Kruta mieszkającego na stałe w Kanadzie. Autor portretuje miejsce, w którym spędził lata młodości. Utrzymane w stylistyce „decydującego momentu”, często niepozbawione humoru, czarno-białe fotografie stanowią część powstającego od 2004 roku cyklu zatytułowanego Obecność. Prezentowane prace nie tylko dokumentują teraźniejszość, lecz ze względu na osobę autora wprowadzają dodatkowy rys – angażują pamięć i odnoszą się do przeszłości. Wersja polsko-angielska


Nation, style, modernism,


Cena: 59.00 zł

zamów

Nation, style, modernism

Praca zbiorowa; Jacek Purchla, Wolf Tegethoff (red.), Tematyka: Historia sztuki, Data wydania: 2006, Format: 25 x 17,5 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 392, ISBN: 83-89273-36-5

Książka poświęcona jest kontrowersjom wokół sztuki narodowej i międzynarodowej w XIX i XX wieku. Porusza zagadnienia narodowej tożsamości, importów artystycznych oraz modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie częściej niż kulturowe. Terytoria zaś były dzielone wielokrotnie i na różne sposoby przez kraje, które w danym momencie dziejowym zajmowały pozycję mocarstwową. Wersja angielsko-niemiecko-francuskaJęzyk angielskiNaród, styl, modernizm,


Cena: 59.00 zł

zamów

Naród, styl, modernizm

Praca zbiorowa; Jacek Purchla, Wolf Tegethoff (red.), Tematyka: Historia sztuki, Data wydania: 2006, Format: 25 x 17,5 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 392, ISBN: 83-89273-37-3

Książka poświęcona jest kontrowersjom wokół sztuki narodowej i międzynarodowej w XIX i XX wieku. Porusza zagadnienia narodowej tożsamości, importów artystycznych oraz modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie częściej niż kulturowe. Terytoria zaś były dzielone wielokrotnie i na różne sposoby przez kraje, które w danym momencie dziejowym zajmowały pozycję mocarstwową. Wersja polska


Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice,


Cena: 45.00 zł

zamów

Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice

Csaba G. Kiss, Tematyka: Eseje historyczno-kulturowe, Data wydania: 2009, Format: 17 x 22 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 320, ISBN: 978-83-89273-70-3

Wybór esejów prof. Csaby G. Kissa publikowanych w ciągu ostatnich 15 lat w Polsce i na Węgrzech. Autor – wybitny znawca zagadnień środkowoeuropejskich – jest historykiem kultury, politologiem i historykiem literatury; prowadzi badania z zakresu komparatystyki literatur Europy Środkowej, a także mitów i symboli narodowych w literaturze. W roku 2000 ukazało się polskie wydanie jego Dziennika polskiego (1980–1982). Wersja polska


Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie,


Cena: 32.00 zł

zamów

Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie

Robert Palmer, Jacek Purchla (red. nauk.), Tematyka: Europa Środkowa - historia, kultura, kontakty, Data wydania: 2010, Format: 20 × 22 cm, Oprawa: miękka, Objętość: 208, ISBN: 978-83-89273-74-1

Rok 2009 stał pod znakiem obchodów dwudziestej rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej (…). Od tego czasu sektor kultury przeszedł wiele zmian i musiał odpowiedzieć na nowe wyzwania nie tylko w krajach postkomunistycznych (…). Jak więc zmieniło się oblicze kultury europejskiej od upadku komunizmu? Jak te zmiany wpłynęły na system zarządzania kulturą, politykę kulturalną czy wreszcie na samą działalność w tym sektorze? Nad tymi kwestiami debatowało ponad pięćdziesięciu ekspertów z całej Europy, zaproszonych do Krakowa przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Radę Europy na pierwszą konferencję z cyklu CultureWatchEurope, która trwała od 4 do 6 czerwca 2009 roku, a więc rozpoczęła się dokładnie w dwudziestą rocznicę pokojowego zwycięstwa polskiej Solidarności. Niniejsza publikacja podsumowuje tę debatę. Wersja polsko-angielska


Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. Część III, tom 3,


Cena: 60.00 zł

zamów

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. Część III, tom 3

Praca zbiorowa; dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.), Tematyka: Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej, Data wydania: 2010, Format: 25 × 17,5 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 568

Publikacja zawiera monografie kościołów położonych w zachodniej części historycznego powiatu lidzkiego: parafialnych w Dylewie, Iszczołnie, Pielasie, Starych Wasiliszkach, Woronowie i Żołudku, podominikańskiego w Starych Wasiliszkach, Karmelitów Trzewiczkowych w Żołudku, oraz kaplic: cmentarnej w Stankiewiczach i dworskiej w Krasuli. Wersja polska


Grupa Bloomsbury. Brytyjska bohema kręgu Virginii Woolf
,


Cena: 76.00 zł

zamów

Grupa Bloomsbury. Brytyjska bohema kręgu Virginii Woolf

Praca zbiorowa, Tematyka: Sztuka - albumy, Data wydania: 2010, Format: 27,5 × 24 cm, Oprawa: twarda, Objętość: 188

Album stanowi kompendium wiedzy na temat kontrowersyjnej Grupy Bloomsbury, działającej w pierwszej połowie XX w., a także sylwetek jej twórców. Skandalizującą grupę o nieformalnym charakterze tworzyli artyści, pisarze, intelektualiści skupieni wokół Virginii Woolf i jej siostry Vanessy Bell. Chociaż zapamiętano ich głównie jako ludzi ekstrawaganckich, jawnie odrzucających normy i struktury epoki wiktoriańskiej, to ich twórczość wywarła ogromny wpływ na współczesną angielską i światową sztukę oraz literaturę. Piękne ilustrowany katalog zawiera obrazy, drzeworyty, litografie tak znanych artystów jak: Vanessa Bell, Duncan Grant, Roger Fry i Dora Carrington, a także zaprojektowane przez nich meble oraz książki wydane przez słynną oficynę Hogarth Press. Całość dopełniają teksty najwybitniejszych znawców tematyki – Tonego Bradshawa, Frances Spalding, Sary MacDougall i Krystyny Stamirowskiej. Wersja polsko-angielska


szukaj
Panel klienta

Użytkownik: 
 
 
Hasło:  
 

Zaloguj się

CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10