ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

Czasopisma » Eksport czasopism » Cennik czasopism

Cennik czasopism

Niniejszy cennik na rok 2020 zawiera aktualne dane dotyczące prawie wszystkich gazet i czasopism wydawanych w Polsce, które mają ustaloną cenę prenumeraty rocznej oraz wydawnictwa matematyczne z ustaloną ceną tomu. Na życzenie odbiorców dostarczamy także wydawnictwa periodyczne nie wymienione w niniejszym cenniku. Ponadto firma  nasza dostarcza kompletne zestawy periodyków antykwarycznych oraz roczniki i pojedyncze numery wydawnictw z lat ubiegłych, które są jeszcze dostępne na rynku księgarskim. Na żądanie oferujemy zestawy wydawnictw naukowych z różnych dziedzin z własnego magazynu.
Przy każdym tytule podaje się: numer PL ISSN, częstotliwość ukazywania się, ceny prenumeraty rocznej lub tomu w EUR i koszty wysyłki, a w części I dodatkowo tłumaczenie tytułu lub krótką charakterystykę czasopisma w języku angielskim. Koszty wysyłki będą doliczone do ceny prenumeraty czasopisma według stawek podanych w cenniku odpowiednio do wybranego przez klienta sposobu dostawy (pocztą ekonomiczną lub priorytetową). 

  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w okresie ważności cennika bez wcześniejszego powiadomienia.

  • Ceny w złotych drukowane na czasopismach mają ważność wyłącznie na rynku wewnętrznym.

  • Dostawa innych czasopism, przy których nie podano stawek opłaty lotniczej, może być również realizowana tą drogą pod warunkiem dodatkowej opłaty odpowiadającej faktycznie poniesionym kosztom.

  • Dostawy realizowane są na ryzyko zamawiającego z wyjątkiem dostaw wysyłanych pocztą poleconą.

  • Zamówienia na prenumeratę będą przyjmowane w zasadzie na okres roczny, najchętniej na rok kalendarzowy lub "do odwołania". Dla zabezpieczenia pełnej prenumeraty, zamówienia winny wpłynąć do naszego przedsiębiorstwa nie później niż do dnia 10 miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie dostaw, a w przypadku zamówienia na cały rok kalendarzowy - do dnia 10 listopada.

  • Opóźnione zamówienia będziemy starali się realizować w miarę możliwości nabycia numerów.

  • Ceny zaległych roczników czy zeszytów mogą być niekiedy wyższe od cen obowiązujących w prenumeracie, gdy zamówione czasopisma będą osiągalne tylko po cenach antykwarycznych.

  • Nie przyjmujemy zamówień na wsteczne prenumeraty gazet i czasopism popularnych o częstotliwości ukazywania się do 2x miesięcznie włącznie.

  • Wszelkie reklamacje dotyczące niedostarczenia czasopism, uszkodzeń lub braków w dostawach winny być zgłoszone możliwie jak najwcześniej po stwierdzeniu braku, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty otrzymania następnego kolejnego numeru.

  • Anulowanie zamówienia w toku jego realizacji może być przyjęte pod warunkiem uzyskania zgody wydawcy. 

Od podanych cen prenumeraty czasopism, dystrybutorom zagranicznym udzielamy rabatów handlowych w zależności  od wielkości zamówień.


szukaj
Panel klienta

Użytkownik: 
 
 
Hasło:  
 

Zaloguj się

CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10