ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

55. Międzynarodowe Targi Książki » Dla mediów

Dla mediów

Zdjęcia z III konferencji prasowej

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:


Komunikat z II konferencji prasowej przed 55. MTK w Warszawie

6 maja 2010 roku w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się 2. konferencja na temat nadchodzących 55. Międzynarodowych Targów Książki.

 

W konferencji udział wzięli: Grzegorz Guzowski – Prezes Ars Polona S.A,

 

Dorota Koman – Dyrektor Promocji Ars Polona S.A.,

 

Arkadiusz Kosior – Kierownik Marketingu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,

 

Marta Trzepla – Kierownik Kordegardy Chopin 2010,

 

Ewa Izabela Górna – Redaktor portalu www.chopin2010.pl,

 

Grzegorz Mazur z Wydawnictwa Fabryczna, wydawca albumu „Chopin. Nastroje kompozytora w fotograficznych obrazach Tomka Sikory”, współorganizator wystawy o tym samym tytule,

 

Magdalena Frątczak-Rusinowska – Dyrektor Zarządzający Oficyny Wydawniczej Multico, przygotowującej zeszyt edukacyjny o Chopinie dla dzieci w wieku 7-10 lat,

 

Monika Marianowicz – Rzecznik Prasowy Empik-u, organizator konkursu „Przecinek i kropka”,

 

Dariusz Klechowski z Instytutu Adama Mickiewicza,

 

Jan Krajewski – Prezes Polskiego Związku Bibliotek.

 

Gości powitał Prezes Ars Polona, który przedstawił pokrótce dane statystyczne dotyczące 55. MTK (zał. 1). Przeczytał również fragmenty listu Petera Weidhaasa, Prezesa Konferencji Międzynarodowych Targów Książki: „Wyzwanie postawione przez przedsiębiorstwo, które dotychczas nie było w żaden sposób powiązane z branżą księgarską, które jednak zaczyna działać pod bardzo podobną nazwą, w tym samym miejscu i tym samym miesiącu co zapowiedziane 55 Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, oferując znacznie niższe (dumpingowe) ceny (atakująca firma oferuje zagranicznym wystawcom rabaty w wysokości kilkudziesięciu procent!), zdecydowanie wykracza poza obszar dobrych zwyczajów. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia najwyraźniej dążą do likwidacji i zastąpienia Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Szczególny charakter rynku książek i dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że tak dobre tradycje nigdy nie zostaną zastąpione czymś równowartościowym. Warszawa mogłaby tym samym stracić jedną ze swoich najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć kulturowych”.

Następnie Arkadiusz Kosior omówił pokrótce Program Chopinowski, przygotowany wspólnie przez Ars Polonę, Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina oraz Biuro Chopin2010 (zał. 2), o którego prezentacji podczas targów szczegółowo opowiedziała Marta Trzepla. Portal www.chopin2010.pl i plan jego prezentacji podczas MTK przedstawiła Ewa Izabela Górna.

Następnie Grzegorz Mazur zaprezentował jedną z prac tworzących wystawę Tomasza Sikory i zaprasił na otwarcie wystawy, w którym udział weźmie Autor fotografii, oraz na spotkanie z prof. Maciejem Buszewiczem, autorem typografii, które odbędzie się w Salonku Chopinowskim w sobotę 22 maja.

Następnie przedstawione zostały zaplanowane działania edukacyjne dla dzieci, m.in. przygotowany przez Multico Zeszyt edukacyjny dla dzieci w wieku 7-10 lat autorstwa Moniki Gromek, który będzie rozdawany dzieciom przychodzącym na targi.

Drugą część konferencji rozpoczęło zaproszenie na imprezy związane z nagrodami – o tradycyjnych już ogłaszanych na targach nominacjach do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, o wręczeniu nagrody Papierowy Ekran.

Następnie Monika Marianowicz zaprosiła na wręczenie nagrody w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez EMPIK, pt. „Przecinek i kropka” oraz opowiedziała o założeniach tego konkursu i trwającej od dwóch lat akcji popularyzującej czytelnictwo wśród dzieci, noszącej ten sam tytuł.

Prezentację gości targów rozpoczął Dariusz Klechowski z Instytutu Adama Mickiewicza, który przedstawił sylwetkę gościa specjalnego 55. MTK – Iriny Prochorowej z Moskwy, która będzie gościem MTK 22 maja o godz. 11 –spotkanie w Sali Goethego organizuje Instytut Adama Mickiewicza (zał. 3).

Dorota Koman przypomniała o omawianej na poprzedniej konferencji Ars Fantastyce, potwierdzając przyjęcie zaproszenia na MTK przez Andrzeja Sapkowskiego (zał. 4) oraz zaprosiła na kilkanaście wybranych spotkań, m.in. z Jackiem Hugo-Baderem, Wojciechem Tochmanem, Mariuszem Szczygłem, Tomaszem Raczkiem, Adamem Zagajewskim, Ryszardem Krynickim, Julią Hartwig, Józefem Henem, a także znakomitymi autorami dla dzieci i młodzieży – Wandą Chotomską, Krystyną Siesicką, Małgorzatą Strzałkowską, Bohdanem Butenko, Maciejem Wojtyszko i innymi (pełen program – na stronie www). Zwróciła też uwagę na wagę spotkań z ilustratorami i wystawę prezentującą „Mistrzów Ilustracji” przygotowaną przez wydawnictwo Dwie Siostry.

Na zakończenie prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan Krajewski omówił projekt przygotowany przez firmę MediaSens: Centralną Bazę Tytułów. Program ten będzie bezpłatnie przekazywany wszystkim księgarzom i bibliotekarzom odwiedzającym 55. MTK (zał. 5).

 

Zapraszamy na kolejną konferencje prasową – 18 maja 2010 roku o godz. 11 w PAP.


Załączniki do komunikatu z II konferencji prasowej przed 55. MTK w Warszawie

 Załącznik 1
 Załącznik 2
 Załącznik 3
 Załącznik 4
 Załącznik 5

Zapraszamy na organizowane przez Ars Polonę konferencje prasowe.

  • Pierwsza konferencja odbyła się 18 marca 2010 roku o godz. 14.30 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej (przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie).
  • Druga konferencja odbędzie się 6 maja 2010 roku o godz. 11 w siedzibie PAP.
  • Trzecia konferencja odbędzie się 18 maja 2010 roku o godz. 11 w siedzibie PAP.

Jak co roku dziennikarze mają bezpłatny wstęp na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie we wszystkie dni Targów.

Identyfikatory można odbierać już od poniedziałku 10 maja 2010 roku w siedzibie Ars Polony (przy ul. Obrońców 25 w Warszawie) oraz w Pałacu Kultury i Nauki podczas trwania Targów, czyli w dniach 20-23 maja.

Aby otrzymać identyfikator uprawniający do wejścia na teren targowy, należy przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie (legitymację lub inny dokument).

Zdjęcia z II konferencji prasowej przed 55. MTK w Warszawie

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:


Komunikat z pierwszej konferencji prasowej 55. MTKGości powitał Roman Czejarek – rzecznik prasowy 55. Międzynarodowych Targów Książki, po czym Grzegorz Guzowski, prezes Ars Polona S.A., poinformował zebranych o tym, że:
•    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński objął honorowym patronatem 55. MTK
honorowymi gospodarzami 55. MTK zostali:
•    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
•    Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Medialnym patronatem korporacyjnym 55. MTK objęła Telewizja Polska.

Następnie Prezes Zarządu Ars Polona S.A. wygłosił krótkie oświadczenie w związku z organizacją Warszawskich Targów Książki w tym samym miejscu i prawie tym samym terminie co MTK. Podkreślił, że inicjatywa firmy Murator Expo, ogłoszona na zamkniętym spotkaniu w dniu 15 stycznia 2010 roku, jest inicjatywą nakierowaną na zniszczenie 55-letniego dorobku MTK. Wbrew deklaracjom o nowatorstwie, wszystkie dotychczas przedstawiane plany są kopią Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, zaś organizatorzy tego przedsięwzięcia skupiają się głównie na deprecjonowaniu Ars Polony.
Podobne metody Firma Murator Expo stosowała, próbując rozbić, a następnie przejąć targi mieszkaniowe oraz targi „Wiatr i Woda”.
Prezes Ars Polony podkreślił, że działania te budzą niesmak w związanych od lat z MTK wystawcami z Europy i świata i zaapelował o zakończenie działań szkodzących promocji polskiej książki.

Przechodząc do części merytorycznej, poświęconej programowi 55. MTK, podziękował Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i działającemu w Jego imieniu  Biuru Obchodów Chopin 2010 za umożliwienie przygotowania specjalnego Programu Chopinowskiego.
Prezentację Programu rozpoczął krótki fragment filmu pokazujący możliwości nowoczesnego fortepianu firmy Yamaha, sprowadzonego specjalnie do realizacji programu telewizyjnego nt. obchodów Roku Chopinowskiego Chopin 2010. Fortepian ten podczas 55. MTK będzie używany do reprodukcji nagrań dokonanych przez pianistów odwiedzających Polskę w związku z koncertami i wydarzeniami związanymi z Rokiem Chopinowskim, łączy bowiem funkcję fortepianu koncertowego oraz urządzenia perfekcyjnie odtwarzającego zapisane nagranie. Na temat tego fortepianu oraz działań Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina podczas 55. MTK mówił Arkadiusz Kosior z NIFC.
Dorota Koman, dyrektor promocji Ars Polona, omówiła część edukacyjną Programu Chopinowskiego, którą Ars Polona organizuje wspólnie z Narodowym Centrum Kultury; NCK – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej – przygotowuje specjalne pakiety edukacyjne, które zaprezentuje podczas 55. MTK zarówno nauczycielom i bibliotekarzom, jak i odwiedzającym Targi dzieciom i młodzieży.
Podczas Targów odbędą się dwa koncerty chopinowskie:
-    w środę 19 maja, podczas uroczystego koncertu z okazji 55. MTK w Sali Koncertowej PKiN
-    w sobotę, 22 maja, „Chopin na jazzowo”, podczas spotkania wydawców w klubie jazzowym
W Sali Marmurowej, tradycyjnie związanej z prezentacją Gościa Honorowego, zorganizowane zostaną 2 WYSTAWY:
Wystawa „Chopin na świecie” (w przygotowania której włączyło się już ponad 30 krajów), mająca na celu pokazanie popularności polskiego kompozytora,  zaprezentuje książki poświęcone Chopinowi oraz płyty z najlepszymi interpretacjami jego dzieł. Wraz z Instytutem Czeskim w Warszawie pokażemy wystawę czeskiego grafika Osvalda Klappera poświęconą Chopinowi.

Wystawa (i sprzedaż) polskich edycji poświęconych Fryderykowi Chopinowi, połączona z cyklem spotkań autorskich (zaprosimy m.in. Wandę Chotomską, Annę Czerwińską-Rydel, Irenę Poniatowską, Barbarę Smoleńską-Zielińską, Aleksandrę Zgorzelską, Janusza Ekierta, Bogusława Kaczyńskiego, Michała Rusinka, oraz ilustratorów: Marię Ekier, Martę Ignerską, Joannę Rusinek, Beatę Zdębę, Józefa Wilkonia).  Spotkania te odbędą się na specjalnie zaaranżowanej w Sali Marmurowej scenie.
Również w Sali Marmurowej działać będzie Chopinowska Kawiarenka Internetowa – gdzie będzie można posłuchać nagrań z całego świata, a także wirtualnie zwiedzić Muzea Chopina – na Majorce i – niedawno otwarte – Muzeum Chopina w Warszawie.
Muzeum Chopina w Warszawie zaprezentuje na naszych targach tzw. Kapsuły Dźwiękowe – jedną z bardzo nowoczesnych form wystawienniczych, jakie można zobaczyć w naprawdę oszałamiającym warszawskim  Muzeum.
W Sali Marmurowej będzie można też zapoznać się ze wszystkimi wydarzeniami planowanymi w związku z 200-leciem urodzin Fryderyka Chopina – w Punkcie Informacji Biura Obchodów Chopin 2010.

W dalszej części konferencji Anna Brzezińska przedstawiła projekt „Ars Fantastica”, czyli m.in. cykl spotkań panelowych poświęconych literaturze fantasy: „Przeszłość jako zabawa: wojna i historia w popkulturze”, „Degradacja mitu: o współczesnej fantasy”, „Pocałunek wampira: demony współczesnej miłości”, „Od misji do rozrywki: metamorfozy polskiej fantastyki”, „Avatary przyszłości: SF i nowe granice człowieczeństwa”, „Cienka czerwona linia: między magią a technologią we współczesnej fantastyce”, „Fantastyka w czyśćcu literatury”.
Następnie odczytane zostało oświadczenie Polskiej Sekcji IBBY, przekazane organizatorom przez Panią Prezes Marię Kulik, nieobecną na konferencji z powodu wyjazdu służbowego. IBBY, które od lat współpracuje z Ars Poloną, tym razem organizuje panel dyskusyjny: „Między książką a komputerem. Wybrane problemy literatury i czytelnictwa młodzieży”. Panelistami będą prof. Grzegorz Leszczyński, dr Danuta Świerczyńska–Jelonek i dr Michał Zając.

Omawiając program ramowy, Dorota Koman przypomniała o nagrodach, do których nominacje tradycyjnie już ogłaszane są podczas MTK. I tak w czwartek 20 maja nastąpi:
-    ogłoszenie nominacji do Nagrody Literackiej NIKE
-    ogłoszenie nominacji do nagrody literackiej GDYNIA
Natomiast po raz pierwszy w czasie MTK będzie miało miejsce wręczenie nagrody organizowanego przez Empik Konkursu na Najlepszą Książkę dla Dzieci „Przecinek i kropka”; książkę-laureatkę poznamy w sobotę 22 maja 2010 (nominacje 10 książek wybranych przez jury tego konkursu ogłoszone zostaną 23 kwietnia 2010, czyli w Międzynarodowym Dniu Książki. W tym dniu rozpocznie się drugi etap konkursu
– głosowanie czytelników, którzy dokonają wyboru zwycięskiego tytułu). Konkurs „Przecinek i kropka”  jest nowym elementem programu edukacyjnego Empiku „Przecinek i kropka”, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na koniec części merytorycznej Roman Czejarek poinformował o panelach organizowanych przez stowarzyszenia branżowe, dotyczących nurtujących wydawców problemów: ochrony praw autorskich (przy kserowaniu, scanowaniu, sprzedaży „on line”, m.in. książek do czytnikach elektronicznych), o nowoczesnych formach książki – książkach w wersji elektronicznej (e-book). Tematy te zostały zaproponowane przez Radę Programową 55. MTK.

Konferencję zakończyły pytania z sali, m.in. o ilość wystawców (ponad 200), sprzedaną powierzchnię (ponad 70% powierzchni ubiegłorocznej, przy czym nadal zgłaszają się kolejni wystawcy z kraju i zagranicy – obecnie reprezentowanych jest 30 krajów).

Zdjęcia z I konferencji prasowej 55. MTK

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:

Powiększ:


szukaj
Panel klienta

Użytkownik: 
 
 
Hasło:  
 

Zaloguj się

CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10