ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

55. Międzynarodowe Targi Książki » Autorzy i goście specjalni

Autorzy i goście specjalni

Autorzy i goście, imprezy towarzyszące 55. Międzynarodowym Targom Książki w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem imprez odbywających się w czasie 55. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie (na dzień 20.05.2010 r.).


 Wystawy
 CHOPIN - motyw przewodni
 Ars Fantastica
 Nagrody
 Kalendarium imprez targowych

Irina Prochorowa gościem specjalnym 55. MTK

Irina Prochorowa pełni bardzo ważną rolę we współczesnym życiu intelektualnym Rosji.

Z wykształcenia jest filologiem. Z funkcji, które pełni w życiu publicznym, najważniejszymi są:  główny redaktor czasopisma „Nowoje Litieraturnoje Obozrienje” (Nowy Przegląd Literacki), szef wydawnictwa o takiej samej nazwie. Jest współzałożycielką (wraz z bratem) Fundacji Inicjatyw Kulturalnych Michaiła Prochorowa. Jest również Prezesem tej fundacji.

Wydawnictwo NLO podejmuje linię czasopisma i promuje ciekawe inicjatywy naukowe i kulturalne. Ściśle związane jest ze środowiskami uniwersyteckimi w Rosji i zagranicą. Jako szef wydawnictwa Irina Prochorowa jest inicjatorem wydawania serii polskiej prozy (do tej pory ukazało się 25 pozycji).

Fundacja Prochorowa podejmuje bardzo ciekawe inicjatywy w zakresie marketingu kultury (organizacja największych na Syberii Targów Książki w Krasnojarsku, festiwal teatralny „Kaktus”
w Norylsku). Ważny jest również projekt „Transcript” wspierający przekłady literatury rosyjskiej na inne języki. Misją fundacji jest wspieranie inicjatyw kulturalnych w rosyjskich regionach. W tym roku jednak, oprócz realizacji projektów w Krasnojarskim Kraju, gdzie znajduje się główne biuro fundacji, otwarte zostanie również biuro w Moskwie.

Najbardziej prestiżowym pomysłem Iriny Prochorowej jest ufundowanie nagrody literackiej NOS (Nowaja Słowiestnost’) – Nowe Piśmiennictwo, która jest przyznawana co roku młodym autorom. Nagroda ta zyskuje z każdym rokiem coraz wyższą pozycję na rynku rosyjskim. W tym roku Fundacja Prochorowa i Irina osobiście została wyróżniona Złotą Maską „za wspieranie rosyjskiej sztuki teatralnej”.

Prochorowa często bierze udział w dyskusjach o stanie rosyjskiej inteligencji prowadzonych zarówno w telewizyjnych programach kulturalnych, jak i na łamach prasy. W tym roku aktywnie realizuje rosyjskie projekty we Francji w ramach „Roku rosyjskiego we Francji”.

Jej pobyt w Polsce związany jest bezpośrednio z 55. Międzynarodowymi Targami Książki
w Warszawie. Równie ważna jest możliwość współpracy IAM-u z Fundacją Prochorowa przy organizacji polskich imprez kulturalnych w Rosji. Fundacja Prochorowa, jak również sama Irina Prochorowa wyróżniają się zachowaniem swojej niezależności.

O Polsce Irina mówi z dużym uznaniem i sentymentem. Polska była pierwszym zagranicznym krajem, który udało się jej odwiedzić.

 

Spotkanie z Iriną Prochorową odbędzie się w sobotę 22 maja o godz. 11, sala Goethego, PKiN.


Wystawa grafika Osvalda Klappera poświęconą Chopinowi. Wystawa "Mazurek! 3/4 Polski"

W Sali Marmurowej, jak co roku związanej z prezentacją gościa honorowego czy motywu przewodniego Targów, wraz z Instytutem Czeskim zaprezentujemy wystawę czeskiego grafika Osvalda Klappera poświęconą Chopinowi. Prezentowana będzie również wystawa "Mazurek! 3/4 Polski" przygotowana przez Muzeum Fryderyka Chopina.

Muzeum Fryderyka Chopina
szukaj
Panel klienta

Użytkownik: 
 
 
Hasło:  
 

Zaloguj się

CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10