ARS POLONA
ARS POLONA
   polski   English
Książki
Czasopisma
Targi książki
   home strona główna         mapa serwisu
ARS POLONA
Wystawy i targi książki
Nowości i promocje

Aktualności » Listy otwarte » Wyłączne prawo Ars Polona SA do znaku Jazz Jamboree

Wyłączne prawo Ars Polona SA do znaku Jazz Jamboree

W dniu 9 stycznia 1995 r.,  komornik sądowy, działając na podstawie wniosku  ARS POLONA  S.A. w sprawie o sygn. akt XX KM 43/95, dokonał zajęcia praw do znaku towarowego „Jazz Jamboree" nr 75805.

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, I Wydział Cywilny, nakazał sprzedaż prawa ochronnego na znak towarowy „Jazz Jamboree" nr 75805 W wyniku sprzedaży prawa do znaku w drodze licytacji, zostało ono nabyte przez  Ars Polona S.A. jako wierzyciela egzekwującego.

Postanowieniem z dnia 9 lutego 2006 r. Komornik Sądowy Rewiru XX przy Sądzie  Rejonowy dla m. st. Warszawy,  przyznał  prawo ochronne na znak towarowy „Jazz Jamboree" nr 75805 na własność Ars Polona S.A. Postanowienie to jest prawomocne.

Ars Polona jest więc  wyłącznym właścicielem  znaku towarowego „Jazz Jamboree" nr 75805.

 

Decyzją z dnia 12 lipca 2006r Urząd Patentowy RP dokonał wpisu CHZ Ars Polona S.A. jako właściciela znaku towarowego „Jazz Jamboree" nr 75805.

Decyzja ta została zaskarżona przez Fundację Jazz Jamboree, dotychczas ujawnioną w rejestrze jako właściciel ww. znaku towarowego.

 

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż  naszym zdaniem przy  rejestracji znaków  „Jazz Jamboree" ( R-93902 – data zgłoszenia 31-01-1996r i R-93901 – data zgłoszenia 31-01-1996r)  nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do ich  rejestracji.

Ponadto władze fundacji dokonując w dniu 31 stycznia 1996 roku zgłoszenia znaków towarowych R-93902  i R-93901  posiadały wiedzę o zajęciu przez  komornika praw do znaku „Jazz Jamboree" ( R-75 805) na rzecz CHZ ARS POLONA S.A.

 

Powyższe pozwala przyjąć, że znaki  R-93902  i R-93901 zostały zarejestrowane  w złej wierze, albowiem celem rejestracji było uniknięcie przez zainteresowanych skutków egzekucji  tj. zajęcia, a następnie sprzedaży praw do znaku towarowego „Jazz Jamboree" nr 75805 przez komornika w sprawie o sygn. akt XX KM 43/95.

 

W związku z powyższym niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie dotyczącej znaku „Jazz Jamboree" ( R-75 805) Ars Polona S.A. wystąpi z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji tych znaków jako nabytych nie zgodnie z prawem.

 

Zarząd

CHZ Ars Polona S.A.


szukaj
Panel klienta

Użytkownik: 
 
 
Hasło:  
 

Zaloguj się

CHZ Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Tel.: (22) 509-86-00, Fax: (22) 509-86-10